Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
112/SGDĐT-VP 22/01/2019 Công văn, Đảm bảo an ninh, trật tự năm 2019
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017