Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Bông tổ chức Hội thi Khoa học – Kỹ thuật lần thứ III, năm học 2017 – 2018

Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Bông tổ chức Hội thi Khoa học – Kỹ thuật lần thứ III, năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

gày 30-10-2017, Phòng GD&ĐT Krông Bông tổ chức Hội thi Khoa học – Kỹ thuật cho học sinh THCS cấp huyện năm học 2017-2018. Tham dự có 22 sản phẩm được tuyển chọn sau khi các trường tổ chức chấm sơ loại. Các sản phẩm, đề tài dự thi do các em học sinh lớp 8, lớp 9 của các trường nghiên cứu và thực hiện, thuộc nhiều lĩnh [...]