Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Thủ tục hành chính khác, Xem
Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi Thủ tục hành chính khác, Xem
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Thủ tục hành chính khác, Xem
Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Thủ tục hành chính khác, Trường chuẩn - Mức CLGDTT, Xem
Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở Thủ tục hành chính khác, Xem
Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp Thủ tục hành chính khác, Xem
Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Thủ tục hành chính khác, Xem
Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Chuyển trường, Thủ tục hành chính khác, Xem
Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học Thủ tục hành chính khác, Xem
Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ Thủ tục hành chính khác, Xem
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ Thủ tục hành chính khác, Xem
Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ Thủ tục hành chính khác, Xem
Trang 1 / 212 »