Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
Hướng dẫn chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường TH, TH – THCS, THCS từ năm học 2021 – 2022 và những năm tiếp theo. Chuyển trường, Xem
Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học cơ sở Chuyển trường, Xem
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Thủ tục hành chính khác, Xem
Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi Thủ tục hành chính khác, Xem
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Thủ tục hành chính khác, Xem
Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Thủ tục hành chính khác, Trường chuẩn - Mức CLGDTT, Xem
Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở Thủ tục hành chính khác, Xem
Hồ sơ thủ tục thuyên chuyển giáo viên, nhân viên Chuyển công tác, Xem
Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp Thủ tục hành chính khác, Xem
Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Thủ tục hành chính khác, Xem
Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Chuyển trường, Thủ tục hành chính khác, Xem
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Chuyển trường, Xem
Trang 1 / 212 »