Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
292/PGDĐT-CSVC 12/05/2022 Công văn, Triển khai Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
112/SGDĐT-VP 22/01/2019 Công văn, Đảm bảo an ninh, trật tự năm 2019
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017