Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Bông tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

           Sáng ngày 03/7/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Bông tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020. Về tham dự Hội nghị có bà Lê Thị Thanh Xuân – Phó Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo, ông Huỳnh Viết Trung – Phó Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo, cùng các đồng chí là chuyên viên phòng Giáo dục – Đào tạo, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng của các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn huyện.

Bà Lê Thị Thanh Xuân – Phó Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo phát biểu tại Hội nghị

         Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Lan – Chuyên viên phụ trách mầm non báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016-2020” với các nội dung: Công tác quản lý, chỉ đạo; việc đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí; công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; việc tổ chức hội thảo chuyên đề; việc tổ chức cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” trong các cơ sở giáo dục mầm non và một số nội dung khác

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan – Chuyên viên mầm non đọc báo cáo tổng kết chuyên đề

          Bên cạnh đó Hội nghị cũng đã xác định được những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm thực hiện có hiệu quả chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâmtrong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

           Tại Hội nghị đã tổ chức biểu dương, khen thưởng 08 đơn vị có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện chuyên đề, trong đó: 02 giải A (Mầm non Sen Hồng, Mẫu giáo Cư Pui), 03 giải B (Mẫu giáo Cư Kty, Mẫu giáo Sơn Ca, Mẫu giáo Hoa Phượng), 03 giải C (Mẫu giáo Họa Mi, Mẫu giáo Êa trul, Mẫu giáo Phong Lan)

Các đơn vị được biểu dương khen thưởng tại Hội nghị

Ngọc Sửu