Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Bông tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ CNTT cấp THCS

Lượt xem:

Đọc bài viết

                 Việc ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lí là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay. Nắm được tầm quan trọng đó, chiều ngày 13 tháng 8 năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Bông đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ CNTT cấp Trung học cơ sở. Chủ trì Hội nghị có ông Huỳnh Viết Trung – Phó trưởng phòng GDĐT, phụ trách chuyên môn THCS có ông Nguyễn Thanh Thảo – Chuyên viên Phòng GDĐT, phụ trách CNTT có ông Nguyễn Ngọc Sửu – Giáo viên biệt phái.

Một số đại biểu tại điểm cầu chính Phòng GDĐT

           Nội dung của Hội nghị là tập huấn triển khai cho đội ngũ cán bộ CNTT của các trường THCS về các phần mềm họp và dạy học trực tuyến, triển khai một số nhiệm vụ về CNTT trong toàn ngành, lấy ý kiến đề xuất của các nhà trường về giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong năm học tới và những năm tiếp theo.

Ông Huỳnh Viết Trung – Phó trưởng phòng GDĐT phát biểu chỉ đạo

             Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Huỳnh Viết Trung – Phó trưởng phòng GDĐT đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lí giáo dục, trong đó thực hiện họp và dạy học trực tuyến là vô cùng cần thiết trong tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay. Yêu cầu các nhà trường tùy vào điều kiện để trang bị một số cơ sở vật chất cần thiết để kết nối họp trực tuyến với Phòng GDĐT, lên kế hoạch tập huấn cho giáo viên và học sinh cách tổ chức dạy học trực tuyến để có thể triển khai thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó các nhà trường cần xây dựng quy chế sử dụng hồ sơ điện tử để áp dụng đại trà trong năm học tới, phát huy hiệu quả sử dụng các phần mềm trao đổi thông tin qua môi trường mạng (Zalo, massenger…) để xử lí công việc.

Toàn cảnh buổi Hội nghị trực tuyến

           Hội nghị cũng đã nghe những chia sẻ về khó khăn cũng như đề xuất một số giải pháp hữu hiệu nhằm triển khai hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lí, khai thác được các thế mạnh của các phần mềm tiện ích có sẵn như hiện nay./.

Ngọc Sửu