Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Bông tổ chức họp trực tuyến bàn về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

            Để nắm bắt tình hình và chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022, chiều ngày 27/8/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Bông tổ chức buổi họp giao ban trực tuyến với Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, TH-THCS và PTDT Nội trú THCS trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Pháp – Phó chủ tịch UBND huyện về tham dự và chỉ đạo buổi họp

         Cuộc họp được tổ chức với điểm cầu chính đặt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. Về tham dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Ngọc Pháp – Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Xuân Quý – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng Hiệu trưởng của một số đơn vị trường học ở gần trung tâm huyện; 51 điểm cầu đặt tại các nhà trường với thành phần là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các tổ trưởng chuyên môn.

Hình ảnh điểm cầu chính và các điểm cầu đặt tại các nhà trường

             Nội dung của cuộc họp xoay quanh giải pháp tổ chức việc dạy học trong tình hình dịch bệnh COVID-19, trao đổi về những khó khăn vướng mắc của các nhà trường trong việc tổ chức dạy học. Qua đó, khó khăn lớn nhất hiện nay đó là trang thiết bị phục vụ dạy học trực tuyến cho giáo viên và điều kiện học tập trực tuyến của học sinh, đặc biệt là học sinh vùng dân tộc thiểu số.

Đồng chí Huỳnh Viết Trung – Phó trưởng phòng GDĐT phát biểu tại buổi họp

             Tại buổi họp, đồng  chí Nguyễn Ngọc Pháp – Phó chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo cho ngành Giáo dục và Đào tạo huyện quyết liệt triển khai thực hiện bốn vấn đề:

           – Thứ nhất, sau ngày khai giảng năm học mới, các đơn vị tổ chức dạy học bằng hình thức trực tuyến hoặc bằng hình thức khác phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 và điều kiện của đơn vị. Không tổ chức dạy học trực tuyến đối với giáo dục mầm non mà tập trung phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà theo các kênh phù hợp;

           – Thứ hai là thực hiện rà soát, thống kê chính xác số lượng học sinh đủ điều kiện tham gia học tập trực tuyến để có phương án phù hợp;

            – Thứ ba là rà soát cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện có của nhà trường đáp ứng nhu cầu dạy học trực tuyến, đề xuất nhu cầu về Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp để tham mưu UBND huyện;

           – Thứ tư là tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên và kỹ năng tham gia học trực tuyến cho học sinh để kịp thời áp dụng đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Lê Thị Thanh Xuân – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ     

          Việc tổ chức buổi họp cũng đã thực hiện nghiêm túc theo các quy định về phòng chống COVID-19.

Ngọc Sửu